[:sv]Veckans Profil. Klas Wiréhn, rankad som nummer ett![:en]Weekly profile. Klas Wiréhn, ranked as number one![:]

0
2117

[:sv]Vi känner igen honom från team Löplabbet. Pallplaceringar på bland annat ÖTILLÖ och Koster Swimrun, nyss hemkommen från Thailand, där han vann Barkaka Aquathlon. Etta på ÖTILLÖ världsrankningen. Vi tar pulsen på Klas Wiréhn.

Bildresultat för klas wirehnKlas Wiréhn, en mångsysslande swimrunnare. Med två företag, en aktiv swimrun-karriär och ett nyöppnat galleri kan man inte annat än att imponeras av hans sprudlande energi. Klas har dessutom alltid varit aktiv i olika idrottsgrenar. Klas berättar att han har tävlingssimmat sedan han var liten, och då han blev större tävlade han i landslagsnivå i skytte. Simningen kompletterades med styrketräning då Klas bara simmade 50 och 100 meter under tävlingarna.

När jag slutade simma på högre nivå så blev löpning en bra och effektiv träning för mig. Jag hade väl tänkt börja med triathlon men sen dök swimrun upp och det passade perfekt med ett mindre moment, säger han, och fortsätter; Jag vet hur man simmar, så det va bara att fortsätta nöta löpningen. Swimrun blir ett idrott för mig för att det krävs träning om man ska tävla i swimrun, och man ska ta sig från A-B i olika miljöer Och gemenskap är en stor del av swimrun som jag tycker är väldigt viktig i idrott.Jag frågar Klas vad hemligheten är bakom hans resultat.

– Det är nog ingen hemlighet, men det krävs ett tjockt pannben och en bra och tuff grundträning för att man ska orka hålla en hög nivå. Och inte glömma bort att vila mellan hårda träningspass. Att ha bra träningsvänner höjer motivationen!

Jag vill egentligen att Klas berättar allt han varit med om i swimrunsammanhang. Klas har deltagit i många olika lopp, primärt de tuffare. Jag ber honom berätta om hans häftigaste swimrunupplevelse. Oj! Var ska man börja. Varje swimrun tävling har en egen upplevelse. Schweiz, Engadin, var en häftig upplevelse. Mer magisk miljö är svår att hitta, men också bland de tuffaste tävlingarna med många höjdmeter och kallt i vattnet. Där sprang vi 4,7 mil, det mesta på hög höjd. Och totalt blev det sex kilometers simning totalt i vatten som höll mellan sju och nio grader. Då var man rätt nöjd när det var över, svarar Klas.

namnlost-2

Hur lägger du upp träningen? Undrar jag.
Jag planerar ofta min träning efter hur min arbetsvecka ser ut. Försöker alltid träna en gång om dagen på vardagarna. Om jag har tid kan det bli 2 st pass på en dag.
Men också vara helt träningsfri en gång i veckan.

Hu14494762_1648185115492284_3549862001959474985_nr många löppass/simpass?
– ca 4st löppass i veckan och ca 2 simpass i veckan. + lite bålträning på gym.

Vad har du för personbästa på 10km löpning? 100m sim?
10km löpning: 37.40
100m sim: 49,2

 

Och till sist, hur tror du att swimrunsporten ser ut om fem år?

Jag tror swimrun kommer fortsätta växa som det gör,
även att det kommer lite mer regler kring utrustning m.m. Jag tror många går ifrån Triathlon och börjar med Swimrun.

 

Jag bad Klas presentera en del av hans placeringar under åren.

”Körde nog mest tävlingar i Sverige 2015, 10st. 2016 genomförde jag 7 tävlingar. Nästintill bara pallplaceringar.”

Vi kan inte annat än av ta av hatten och gratulera Klas till en grymt fin säsong, och gratulerar honom till ÖtillÖ´s världsrankning där Klas placerar sig som etta.

 [:en]We recognize him from the team Löplabbet. Winner of both ÖTILLÖ and Koster Swimrun, just returned from Thailand, where he won Barkaka Aquathlon. ÖTILLÖ number one ranked.
We take the pulse of Klas Wiréhn.

Bildresultat för klas wirehnKlas Wiréhn a multitasking swimrunner. With two companies, one active swimrun career and a newly opened gallery, one can not but be impressed by his exuberant energy. Klas has always been active in various sports. Klas says that he has been swimming since he was little, and when he got bigger, he competed in the national team in shooting. The swimming was supplemented with strength training when Klas just swam 50 and 100 meters during the competitions.

When I stopped swimming at a higher level so was running a good and effective workout for me. Well, I had planned to start with the triathlon but then swimrun appeared and it fitted perfectly with fewer moments, he says, and continues: I know how to swim, so it is only right to continue with the run. Swimrun became a sport for me because it requires training if i want to compete in swimrun, and you should get from A to B in different environments. Friendship is a big part of swimrun which I think is very important in a sport .I asked Klas what the secret is behind his results.

– It’s probably no secret, but it takes a thick frontal bone and a good and tough basic training in order to be able to hold a high level. And do not forget to rest between hard workouts. To have good training friends also raises themotivation!

I really want to Klas says everything he has experienced in swimrun context. Klas has taken part in many races, primarily the tougher. I ask him to tell about his fanciest swimrunexperiece. Oh! Where to start, he says. Each swimrunrace has its own experience. Switzerland, Engadine, was a cool experience. More magical environment is hard to find, but also among the toughest competitions with many meters of altitude and a cold water. There, we ran more than 29 miles, mostly at high altitude. And overall, it was a total of 3 miles of swimming in water that was between 42 and 47℉ degrees. Then it was quite happy when it was over, he says.

namnlost-2

How do you up the training? I wonder.
I often plan my training for how my workweek looks. Always trying to work out once a day on weekdays. If I have time, it may be 2 workouts  in one day.
But also be completely one day free from training each week.

How many Runningworkouts / swimmingworkouts per week?

– About 4st Running workout a week and about 2 sim sessions a week. + Little torso workout at the gym.14494762_1648185115492284_3549862001959474985_n

What is your personal best in the 10 km race? 100 m swim?
10km race: 37.40
100m swim: 49.2

 

And finally, how do you think the swimrun sport look like in five years?

I think swimrun will continue to grow as it does,
Also there will be some more rules on equipment, etc. I think many people will give away Triathlon, instead beginning with Swimrun.

 

I asked Klas present some of his winnings over the years.

”I did probably most races of everyone in Sweden in 2015, 10 contests. 2016, I conducted seven contests. Almost just podiums.”

We can not but take the hat off and congratulate Klas a cruel nice season, and congratulate him on ÖtillÖ’s world ranking![:]