[:sv]Vi testar paddlar![:en]We test a bunch of paddles![:]

0
5124

[:sv]

Paddlar används för att träna överkropp/armträning, men även för teknikträning. Paddlar är också ett bra hjälpmedel för oss swimrunners!

Vi testar 4 olika paddlar.

Zone 3

Zone 3 simpaddlar Rosa

Dessa paddlar är testets bekvämaste. De sitter som gjutna på handen, fingrarna ligger perfekt. Spännet känns en aning löst, som om de skulle kunna gå sönder efter en säsong. Färgen är, som till synes, rosa. Vilket gör dem lätta att upptäcka om de skulle tappas i vattnet. Zone 3 paddlar kostar ca 149 kr och anses därmed som relativt billiga. Betyg 4/5

 

Tech paddle, Speedo
Bildresultat för tech paddle speedoSpeedo dominerar marknaden då det gäller paddlar, vilket märks när man testar dessa. Gedigna paddlar med rejäla band. Sitter bra på handen och ger ett hyggligt motstånd i vattnet. Fingrarna följer böljningarna och har du som jag, medelstor hand är dessa mycket bra. Har du mycket stora eller små händer är dessa kanske inget för dig. Betyg 3,5/5

 

Strokemaster

Bildresultat för stroke master paddle

Klassiker för alla med simbakgrund. Finns i olika storlekar -en färg per storlek. Priset är som på dom flesta paddlarna, relativt billiga och dom vi testade – dom röda, kostar 185 kr. Paddlarna är enkla till sitt utförande och här finns inga krusiduller! Minus för lite klena gummiremmar som lätt kan gå av vid svåra uppgångar. Betyg 4/5

 

 

 

Finis Agility paddel

AGILITY PADDLES

Första paddeln för simning utan band som håller den fast på handen. Detta sker nu istället genom design och rätt simteknik hos utövaren. Finns i 3 storlekar. Passar perfekt för tekniksimning i bassäng men är absolut inget för swimrun, man kommer antagligen tappa dom redan i första ihoppet. Pris 225kr. Betyg 2/5

 

 

 

Slutsats:

För oss swimrunners så är kvalitén på gummibanden mycket viktiga. Likaså storleken på paddeln är avgörande, dels för att inte överanstränga axlarna men också för att kunna dra igenom hela draget även i slutet på en lång simning.

[:en]

Paddles used to train the upper body / arm training, but also for training technique. Paddles are also a good tool for us swimrunners!

We test four different paddles.

Zone 3

Zone 3 simpaddlar Rosa

These paddles are the test most comfortable. They fit like a glove on the hand, fingers are perfect. The buckle feels slightly loose, as if they would break after one season. The color is, seemingly, pink. Which makes them easy to spot if they’d dropped in the water. Zone 3 paddles costs about 149 SEK and is therefore relatively cheap. Rating 4/5

 

Tech paddle, Speedo
Bildresultat för tech paddle speedoSpeedo dominate the market when it comes to paddling, which is evident when testing these. Solid paddles with big bands. Sits well in the hand and offers a decent resistance in the water. The fingers follow the buckles and if you, like me, got big hands, these very good. If you have very large or small hands, these may not be for you. Rating 3.5 / 5

 

Strokemaster

Bildresultat för stroke master paddle

Classics for everyone with swimming background. Available in different sizes -a color per size. The price is that on most paddles, relatively inexpensive, and those we tested – they red, costing 185 kronor. The paddles are simple in design and there are no frills! Minus little thin rubber straps that can easily go by in difficult wells. Rating 4/5

 

 

 

Finis Agility paddel

AGILITY PADDLES

First paddle swimming without straps holding it firmly in your hand. This is now done instead through design and proper swimming technique of the practitioner. Available in 3 sizes. Perfect for art swimming in the pool but absolutely nothing swimrun, you will probably lose them in the very first ihoppet. Price 225kr. Rate 2/5

 

 

 

Conclusion

For us swimrunners so is the quality of the rubber bands very important. Likewise, the size of the paddle is crucial, and not to overextend the shoulders but also to be able to pull through the entire move even at the end of a long swimming.

[:]