[:sv]Ta dig ur bekvämlighetszonen![:en]Get out of your comfort-zone![:]

0
1160

[:sv]Långa, långsamma träningspass är basen i löpträningen, de bygger upp hjärt- och lungkapaciteten. Men för att bli en snabbare löpare måste du också ta dig ur bekvämlighetszonen.Bildresultat för intervaller löpning

Det finns en oändlig variation på hur ett intervallpass kan läggas upp. Allt från kort-kort till Ultra. Intervallen i ett pass kan styras av tid eller distans. Vilan mellan intervallerna kan vara aktiv, i form av lätt jogg, eller helt stillastående.

Här kommer 2 olika varianter av intervaller som kommer ge dig blodsmak i munnen. Håll till godo!

 

 

Pass 1:

10–15 minuter lugn jogg som uppvärmning. Därefter intervaller: 10 x 90 sekunder i 90 procent av maxfart. Vila 45–60 sekunder mellan varje intervall. Avsluta med 10 minuters lugn jogg. Passet tar cirka 50 min. Ett mycket tidseffektivt pass. Lycka till!

 

Pass 2:

10-15 minuter lugn jogg som uppvärmning, Därefter intervaller: 14 x 1minut med 1minuts joggvila mellan varje intervall. Avsluta med 10 minuters lugn jogg. Passet tar cirka 50 min. Ett mycket tidseffektivt pass. Kör så det ryker! [:en]Long, slow workout is the base of running training, they build up the heart and lung capacity. But to become a faster runner, you also need to get out of convenience zone.Bildresultat intervals for running

There is an endless variety of how an interval workout can be posted. Everything from card card to Ultra. The intervals in a passport can be controlled by time or distance. The rest between intervals can be active, in the form of light jog, or completely stationary.

Here are two variations of intervals that will give you a taste of blood in his mouth. Please enjoy!Bildresultat för intervaller löpning

 

 

Workout 1:

10-15 minutes tranquil jog heating. Thereafter intervals: 10 x 90 seconds in 90 percent of maximum speed. Rest 45-60 seconds between each interval. Finish with 10 minutes leisurely jog. The workput takes about 50 minutes. A very timeefficient workouts. Good luck!

 

Workout 2:

10-15 minutes calm jog as a warmup, Then intervals: 14 x 1 minute with 1 minutes resting between each interval. End with 10 minute leisurely jog. The pass takes about 50 minutes. A very time efficient workouts. Go for it![:]